پدل شیفتر

پدل شیفتر (Paddle Shifter) چیست؟

پدل شیفتر قطعه ایست که متناسب با دور موتور می توانید دنده را تغییر دهد تا خودرو کارایی بهتری داشته باشد. پدل شیفتر در پشت فرمان نصب می شود.

کاربرد پدل شیفتر (Paddle Shifter) :

گیربکس های اتوماتیک دو نوع  DCT (گیربکس با کلاچ دوگانه) و CVT (گیربکس متغیر پیوسته) هستند.  گیربکس های ضریب متغیر پیوسته (CVT) ساده و مفید هستند اما خسته کننده اند زیرا با تغییر دور موتور در حالت مشخصی دنده تغییر می کند. برای راحت تر شدن این امر شرکت های خودرو سازی اهرم هایی را در پشت فرمان نصب می کنند تا راننده بتواند به صورت دستی دنده را عوض کند. به این اهرم ها پدل شیفتر می گویند. 

 

فیلم نحوه رانندگی با پدل شیفتر

 پدل شیفتر _ اتوتک فتاحی

پدل شیفتر (Paddle Shifter)

پدل شیفتر _ اتوتک فتاحی

پدل شیفتر (Paddle Shifter)

پدل شیفتر _ اتوتک فتاحی

پدل شیفتر (Paddle Shifter)

پدل شیفتر _ اتوتک فتاحی

 

پدل شیفتر (Paddle Shifter)

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :