سنسور نور و باران

سنسور نور و باران چیست؟

آپشن سنسور نور و باران، سیستم ماشین را به صورت خودکار می‌کند و احتمال تصادف کاهش می یابد. موارد کاربرد :

  • روشن / خاموش شدن اتوماتیک چراغ‌ها با توجه به شدت نور محیط ( ورود / خروج به تونل و پارکینگ )
  • روشن / خاموش شدن اتوماتیک برف پاک کن با توجه به رانندگی و تنظیم سرعت تیغه‌ها برحسب شدت باران و سرعت خودرو
  • روشن شدن اتوماتیک چراغ‌ها هنگام بارندگی شدید برای حفظ ایمنی بیشتر خودرو

سنسور باران (Rain Sensor)

سنسور باران ، قدرت تشخیص وجود قطره‌های باران و میزان شدت باران را دارد . بر این اساس با پاشیده شدن آب بر روی شیشه ، بلافاصله برف پاک کن روشن شده و شیشه را تمیز می‌گرداند.

عملکرد سنسور باران :

اساس کار سنسور بر پایه اشعه مادون قرمز با زاویه 45 درجه توسط یک فرستنده نوری (LED) بر روی سطح شیشه تابیده می شود. در حالت عادی نور با همان زاویه‌ای که تابیده شده منعکس می‌شود . در مقابل آن گیرنده‌ای قرار دارد (فتودیود) نور منعکس شده را دریافت می کند.

 میزان اشعه‌ی دریافتی کم می‌شود و نشان می دهد، قطره‌های آب بر روی شیشه وجود دارد. 4 عدد از این نوع فرستنده‌ها تعبیه شده است ، میزان آب و وجود آب را روی شیشه تشخیص می دهد.

فعالسازی سنسور باران :

اهرم برف پاک کن روی پله اول و حالت تامیر متناوب (I) قرار دهید ، خودرو با یکبار حرکت دادن تیغه‌های برف پاک کن ، فعال شدن سنسور باران را تایید خواهد کرد. سنسور به محض تشخیص قطرات آب عکس العمل نشان می دهد و سرعت تیغه‌ها با توجه به مقدار باران کم و زیاد می‌شود.

 فیلم سنسور باران :

 

سنسور

 

سنسور

 

سنسور نور و باران

کلمات کلیدی

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :