پاور ویندوز - Windows Closer

پاور ویندوز ( Windows Closer)

این آپشن جهت بسته شدن شیشه ها همزمان با قفل شدن درب های خودرو توسط ریموت مورد استفاده قرار می گیرد. گروه صنعتی اتوتک ارائه دهنده پاور ویندوز فابریک اکثر خودروها می باشد .

پاور ویندوز اسپورتیج

 

پاور ویندوز اسپورتیج

پاور ویندوز اتوتک فتاحی

 

 پاور ویندوز اتوتک فتاحی

 پاور ویندوز اتوتک فتاحی

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :