ولکام لایت

ولکام لایت (Wellcome Light)

این آپشن لوکس و جذاب جهت خوش آمد گویی در ماشین نصب می شود. لوگو ماشین در زیر درب نصب شده و وقتی درب باز شود لوگو خودرو بر روی زمین نقش می بندد.

 

فیلم ولکام لایت

 

چراغ های ولکام لایت

چراغ های ولکام لایت

چراغ های  ولکام لایت

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :